Logotyp till initiativet Våga Välja

Våga Välja är ett initiativ med syfte att öka kunskap och förståelse för vikten av ett gott bemötande efter att ha överlevt ett sexuellt övergrepp. Alexandra, socionom och överlevare, vill med hjälp av personliga föreläsningar och texter bidra till kunskapsutveckling och ett öppnare klimat för andra överlevare att kräva det goda bemötande de har rätt till. Våga Välja att berätta, att fråga, att ifrågasätta, att ställa krav – att våga välja livet.

Jag har tagit fram en logotyp i ett antal olika varianter som kan användas i sociala medier, marknadsföring och på andra sätt där Våga Välja ska synas.